{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Hakkımızda

 

Pazar Ticaret ve Sanayi Odası

Vizyon

* İlçemizi, dünyaya açılımını sağlayacak doğa ve eko turizm merkezi haline getirmek.

• Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözümü bilinciyle, iş dünyasının gelişmesinin önündeki engelleri saptamak ve kaldırılması için faaliyetlerde bulunmak, 

• İlçemiz ve bölgenin kalkınmasının sağlanması amacıyla, kamu ve özel her türlü mesleki, bilimsel, toplumsal ve kültürel kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
• Hizmetlerimizi  uluslararası standartlar düzeyine taşıyarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak, 

• Komşu ülkeler başta olmak üzere mevcut dış ticaret ilişkilerinin arttırılması ve üyelerimizin dış ticaretinin gelişmesini sağlamak, olarak belirlenmesine