{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Duyurusu

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı kapsamında 149 GTİP Kodu ve 4 grupta 29 yenilikçi teknoloji alanının desteklenmesi öngörülmektedir. 149 GTİP koduna sahip ürünün ve yenilikçi teknoloji alanlarının bulunduğu listeye aşağıdaki adresten ulaşılabilir. 

http://www.hamle.gov.tr/Home/CagriPlani#uretim-liste 

Programa Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilir. Başvuru için herhangi bir ölçek, coğrafi konum vb. şartı bulunmamaktadır. 

Ön başvurunun yapılabilmesi için «yetkilendirme» işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Yetkilendirme işlemleri Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (TUYSGM) tarafından yapılır. 

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz. Bir yatırımın Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı kapsamında Proje bazlı teşviklerden yararlanabilmesi için asgari yatırım tutarının 50 Milyon TL olması gerekir. 

PROGRAM KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER 

TUBİTAK Arge Desteği: Program kapsamında Ar-Ge harcamalarının KOBİ’ler için %75’i, diğer firmalar için %60’ı karşılanabilecektir. 

KOSGEP KOBİ Desteği: KOBİ’lere personel gideri desteği haricindeki tüm giderler için uygulanacak destek oranı %60 olup 6 milyon TL’yi aşmayacak şekilde %30 geri ödemesiz, %70 geri ödemeli destek sağlanabilecektir. 
Yatırım Teşvik Sistemi 

Stratejik yatırım ve Proje bazlı teşviklerden yararlanılabilir. Her iki teşvik uygulamasında da olan teşvikler:  ➢ KDV İstisnası - Gümrük Vergisi Muafiyeti  *  Yatırım Yeri Tahsisi  * KDV İadesi 

 

Daha fazla bilgi için tıklayınız.


Benzer Odamızdan Haberler

Çay Üreticileri Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutuldu
Lokanta, Restoran, Kafe, Kıraathane  Vb. İşyerlerinin Çalışma Saatleri Hakkında
TOBB Türkiye 100" Son Başvuru - 31 Ocak 2019
Sanal Ticaret Akademisi Hakkında Duyuru
Üyelerimizin Aidat Borçlarına Faiz Affı ve Yapılandırma Fırsatı