{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

İNŞAAT HİZMETLERİ FİNANSMAN DESTEK PAKETİ

Üyelerimizden gelen talepler ve Birliğimizin girişimleriyle Kredi Garanti Fonu tarafından KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının asgari %30'u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması amacıyla "İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi" yayınlanmıştır.

Destek paketi kapsamında; - KOBİ'ler için kefalet üst limiti 35 Milyon TL, kredi üst limiti 46,6 Milyon TL, - KOBİ dışı işletmeler için kefalet üst limiti 150 milyon YL, kredi üst limiti ise 200 milyon TL olarak belirlenmiştir. Kredi vadesi azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere en fazla 36 olarak gerçekleşecektir. Yararlanıcının kredi başvuru tarihi itibarıyla kefalete konu konut projesinin tapu kaydına göre kendisine ait veya noter tarafından düzenlenen taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre payına düsen arsa bölümünün veya konutların en az %20'sini satmamış ya da satış vaadinde bulunmamış olması gerekmektedir.

Satış yapılmamış konutlar için finansman desteği sağlanacaktır. İnşaat projesine konut başına azami 500.000 TL kredi kullandırılabilecektir. Konuya ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır.


İNŞAAT HİZMETLERİ FİNANSMAN DESTEK PAKETİ

İndir (824,68 KB)

Benzer Odamızdan Haberler

2022 Yılı Kutlama Mesajı
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki Sektörler ve İş Kolları Belirlendi
Rize'deki İş Dünyası ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatına Asker Selamlı Destek
Başkan Çakır'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor
Rize Fındıklı ve Artvin Arhavi ve Çevre İlçelerinde Meydana Gelen Sel Felaketi İçin Geçmiş Olsun Mesajı
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Tamamlanması için Tanınan Süre 4 ay Uzatıldı